Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE ELGRAW

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dalej jako Rozporządzenie.

Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Elgraw.com lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Tesserakt UK Limited, zarejestrowana w Companies House nr 07159150, z siedzibą przy 300 South Row, MK4 2FR Milton Keynes, Wielka Brytania.

Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Cel przetwarzania danych 
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji zamówień, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. 

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres [email protected]

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Elgraw Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:

1. Żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;

2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Gromadzone przez Elgraw dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów składających zamówienie lub kontaktujących się z Elgraw poprzez formularz klntaktowy dostępny na stronie elgraw.com bądź składający zamówienie bezpośrednio na adresy mailowe należące do Elgraw (dostępne w zakładce Kontakt)